Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta Gminy » Kadencja 2010-2014 » 2013 » Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Turek

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Turek

 
Zarządzenie Nr 49/2013
Wójta Gminy Turek

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Turek

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5  stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam Panią Ewelinę Pietrzak, zatrudnioną na stanowisku inspektora w Urzędzie Gminy Turek, pełnomocnikiem do spraw wyborów - urzędnikiem wyborczym na obszarze Gminy Turek.

§ 2. Niniejsze ustanowienie Urzędnika Wyborczego ma zastosowanie do wykonywania zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referendach ogólnokrajowych i lokalnych.

§ 4. Zakres działania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego określa porozumienie w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy Turek z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Turek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk