Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489  
DokumentZmianaDataAutor
Mobilna zbiórka odpadów w sołectwach Cisew i Słodków KoloniaZapisanie dokumentu 708819/11/2013 10:07:36 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2013 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoZapisanie dokumentu 386419/11/2013 08:56:19 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie nr 50/2013Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Zapisanie dokumentu 386619/11/2013 08:55:18 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie TurekZapisanie dokumentu 385619/11/2013 08:49:03 Ewelina Pietrzak
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym na terenie gminy Turek - II etap"Zapisanie dokumentu 429618/11/2013 23:02:56
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.„Budowa placu zabaw w miejscowości Cisew, Budowa placu zabaw w miejscowości Kowale Księże, Budowa placu zabaw m miejscowości Obrzębin”Zapisanie dokumentu 428718/11/2013 23:00:48
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.„Budowa placu zabaw w miejscowości Cisew, Budowa placu zabaw w miejscowości Kowale Księże, Budowa placu zabaw m miejscowości Obrzębin”Zapisanie dokumentu 428718/11/2013 22:58:33
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego na terenie Gminy Turek na rok 2013”Zapisanie dokumentu 429118/11/2013 22:56:25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dotyczy "Zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2013/2014"Zapisanie dokumentu 434418/11/2013 22:55:47
Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej TurekZapisanie dokumentu 708718/11/2013 09:36:15 Ewelina Pietrzak
Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej TurekZapisanie dokumentu 708718/11/2013 09:33:02 Ewelina Pietrzak
Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej TurekZapisanie dokumentu 708718/11/2013 09:31:15 Ewelina Pietrzak
Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej TurekZapisanie dokumentu 708718/11/2013 09:30:39 Ewelina Pietrzak
Informacja o udzieleniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej TurekZapisanie dokumentu 708718/11/2013 09:30:31 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708618/11/2013 09:00:23 Ewelina Pietrzak
Przetargi roztrzygnieteZapisanie dokumentu 249717/11/2013 23:13:56
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:48:16 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:47:10 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:47:07 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:46:56 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:42:32 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:29:28 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:29:24 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:29:19 Ewelina Pietrzak
XLIII Sesja Rady Gminy TurekZapisanie dokumentu 708615/11/2013 13:28:37 Ewelina Pietrzak
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"Zapisanie dokumentu 708515/11/2013 13:24:16 Ewelina Pietrzak
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"Zapisanie dokumentu 708515/11/2013 13:20:09 Ewelina Pietrzak
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"Zapisanie dokumentu 708515/11/2013 12:15:10 Ewelina Pietrzak
XLII Sesja Rady Gminy TurekCofnięcie publikacji dokumentu15/11/2013 12:12:08 Ewelina Pietrzak
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychZapisanie dokumentu 708414/11/2013 09:34:01 Ewelina Pietrzak