Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437  
DokumentZmianaDataAutor
Zapytanie ofertowe - dotyczy "Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie wraz z przyłączeniem do niej hali sportowej". Zaakceptowano ostatnią zmianę07/05/2012 11:59:49 Ewelina Pietrzak
Zapytanie ofertowe - dotyczy "Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie wraz z przyłączeniem do niej hali sportowej". Zmieniono informację07/05/2012 11:59:40 Ewelina Pietrzak
Zapytanie ofertowe - dotyczy "Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie wraz z przyłączeniem do niej hali sportowej". Dodano nową informację07/05/2012 11:38:33 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w zakresie terminalu regazyfIkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.Zaakceptowano ostatnią zmianę07/05/2012 11:28:12 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wydaniu decyzji w zakresie terminalu regazyfIkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ŚwinoujściuZaakceptowano ostatnią zmianę07/05/2012 11:28:05 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w zakresie terminalu regazyfIkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.Dodano nową informację07/05/2012 11:27:55 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wydaniu decyzji w zakresie terminalu regazyfIkacyjnego skroplonego gazu ziemnego w ŚwinoujściuDodano nową informację07/05/2012 10:39:31 Ewelina Pietrzak
Komunikat ARiMR w TurkuZaakceptowano ostatnią zmianę04/05/2012 13:48:53 Ewelina Pietrzak
Komunikat ARiMR w TurkuZmieniono informację04/05/2012 13:48:45 Ewelina Pietrzak
Wniosek o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym , w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie 2011/2012.Zaakceptowano ostatnią zmianę04/05/2012 13:32:18 Ewelina Pietrzak
Wniosek o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym , w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie 2011/2012.Zmieniono informację04/05/2012 13:32:07 Ewelina Pietrzak
Komunikat do hodowców zwierząt gospodarskichZaakceptowano ostatnią zmianę04/05/2012 12:55:14 Ewelina Pietrzak
Komunikat do hodowców zwierząt gospodarskichDodano nową informację04/05/2012 12:55:04 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Turek z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenęZaakceptowano ostatnią zmianę19/04/2012 11:47:36 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Turek z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenęDodano nową informację19/04/2012 11:47:27 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 82/12 Wójta Gminy Turek z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2012/2013Zaakceptowano ostatnią zmianę19/04/2012 11:19:26 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 82/12 Wójta Gminy Turek z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2012/2013Dodano nową informację19/04/2012 11:19:17 Ewelina Pietrzak
Program ochrony środowiskaZaakceptowano ostatnią zmianę18/04/2012 08:48:19 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zaakceptowano ostatnią zmianę18/04/2012 08:21:09 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zmieniono informację18/04/2012 08:21:03 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zaakceptowano ostatnią zmianę18/04/2012 08:19:54 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 80/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2011 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zmieniono informację18/04/2012 08:19:19 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" Zaakceptowano ostatnią zmianę18/04/2012 08:12:52 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" Zmieniono informację18/04/2012 08:12:43 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Turek z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" Zmieniono informację18/04/2012 08:08:39 Ewelina Pietrzak
Skład Rady - kadencja 2010-2014Zaakceptowano ostatnią zmianę16/04/2012 14:09:26 Ewelina Pietrzak
Skład Rady - kadencja 2010-2014Zmieniono informację16/04/2012 14:09:21 Ewelina Pietrzak
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za IV kwartał 2011 rokuZaakceptowano ostatnią zmianę12/04/2012 12:50:11 Ewelina Pietrzak
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za III kwartał 2011 rokuZaakceptowano ostatnią zmianę12/04/2012 12:50:07 Ewelina Pietrzak
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za II kwartał 2011 rokuZaakceptowano ostatnią zmianę12/04/2012 12:50:02 Ewelina Pietrzak