Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437  
DokumentZmianaDataAutor
UCHWAŁA Nr XV/88/11 RADY GMINY TUREK z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których Gmina Turek jest organem prowadzącym Dodano nową informację13/01/2012 12:07:58 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/87/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie porozumienia międzygminnego między Gminą Turek a Miastem Turek w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 Zaakceptowano ostatnią zmianę13/01/2012 12:04:09 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/87/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie porozumienia międzygminnego między Gminą Turek a Miastem Turek w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 Dodano nową informację13/01/2012 12:03:56 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/86/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej nZaakceptowano ostatnią zmianę13/01/2012 11:51:39 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/86/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie świadczenia usługi publicznej nDodano nową informację13/01/2012 11:50:17 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/85/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Zaakceptowano ostatnią zmianę13/01/2012 11:42:32 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/85/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Dodano nową informację13/01/2012 11:41:54 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/83/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022. Zaakceptowano ostatnią zmianę13/01/2012 11:28:38 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/83/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022. Dodano nową informację13/01/2012 11:28:30 Gabriela Kolenda
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęZaakceptowano ostatnią zmianę13/01/2012 10:49:56 Gabriela Kolenda
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęDodano nową informację13/01/2012 10:49:49 Gabriela Kolenda
Uchwała Państwowej Komisji WyborczejZaakceptowano ostatnią zmianę13/01/2012 08:44:03 Gabriela Kolenda
Uchwała Państwowej Komisji WyborczejDodano nową informację13/01/2012 08:43:56 Gabriela Kolenda
Informacja PGKiM Sp. zo.o. w Turku o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówZaakceptowano ostatnią zmianę12/01/2012 14:45:56 Gabriela Kolenda
Informacja PGKiM Sp. zo.o. w Turku o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówDodano nową informację12/01/2012 14:45:48 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/84/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 r.Zaakceptowano ostatnią zmianę12/01/2012 07:58:14 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XV/84/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012 r.Dodano nową informację12/01/2012 07:58:04 Gabriela Kolenda
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWGO W 2012 ROKUZaakceptowano ostatnią zmianę11/01/2012 11:57:15 Gabriela Kolenda
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWGO W 2012 ROKUDodano nową informację11/01/2012 11:57:07 Gabriela Kolenda
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zaakceptowano ostatnią zmianę10/01/2012 14:05:37 Gabriela Kolenda
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Dodano nową informację10/01/2012 14:05:28 Gabriela Kolenda
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie "SPORZĄDZANIU PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZAZaakceptowano ostatnią zmianę09/01/2012 15:21:17 Karol Skiba
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie "SPORZĄDZANIU PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH DO REALIZADodano nową informację09/01/2012 15:21:03 Karol Skiba
Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rokZaakceptowano ostatnią zmianę09/01/2012 12:11:51 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Gminy Turek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rokDodano nową informację09/01/2012 12:11:44 Gabriela Kolenda
UCHWAŁA Nr XIII/80/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: opłaty targowej na 2012 rokZaakceptowano ostatnią zmianę09/01/2012 12:07:09 Gabriela Kolenda
UCHWAŁA Nr XIII/80/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: opłaty targowej na 2012 rokDodano nową informację09/01/2012 12:07:02 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rokZaakceptowano ostatnią zmianę09/01/2012 12:04:22 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rokDodano nową informację09/01/2012 12:04:14 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowychZaakceptowano ostatnią zmianę09/01/2012 11:59:50 Gabriela Kolenda