Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489  
DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr XXXIII/187/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2013 rokuZaakceptowano ostatnią zmianę07/05/2013 12:31:41 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXXIII/187/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2013 rokuZmieniono informację07/05/2013 12:31:34 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę07/05/2013 12:10:49 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy TurekZmieniono informację07/05/2013 12:10:44 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 21/13 Wójta Gminy Turek z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2013/2014 Zaakceptowano ostatnią zmianę26/04/2013 08:11:09 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 21/13 Wójta Gminy Turek z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek na rok szkolny 2013/2014 Dodano nową informację26/04/2013 08:11:02 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie nr 19/13 Wójta Gminy Turek z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Zaakceptowano ostatnią zmianę26/04/2013 07:59:34 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie nr 19/13 Wójta Gminy Turek z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Dodano nową informację26/04/2013 07:59:24 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnegoZaakceptowano ostatnią zmianę24/04/2013 12:59:55 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnegoDodano nową informację24/04/2013 12:59:46 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Turek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Zaakceptowano ostatnią zmianę23/04/2013 13:07:58 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Turek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Zaakceptowano ostatnią zmianę23/04/2013 13:07:41 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Turek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Zmieniono informację23/04/2013 13:07:37 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Turek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Dodano nową informację23/04/2013 13:03:59 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2013 – 2020Zaakceptowano ostatnią zmianę23/04/2013 12:58:55 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie Wójta Gminy Turek - dotyczy aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2013 – 2020Zaakceptowano ostatnią zmianę23/04/2013 12:58:36 Ewelina Pietrzak
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NR 138598 - 2013 - dotyczy „Budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Budy Słodkowskie, gmina Turek”Zaakceptowano ostatnią zmianę17/04/2013 13:42:10 Ewelina Pietrzak
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NR 138598 - 2013 - dotyczy „Budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Budy Słodkowskie, gmina Turek”Dodano nową informację17/04/2013 13:42:03 Ewelina Pietrzak
INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCHZaakceptowano ostatnią zmianę11/04/2013 14:33:45 Gabriela Kolenda
INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCHDodano nową informację11/04/2013 14:33:34 Gabriela Kolenda
INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCHZaakceptowano ostatnią zmianę10/04/2013 10:06:41 Ewelina Pietrzak
INFORMACJA dot. WYPOWIEDZENIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCHDodano nową informację10/04/2013 10:06:36 Ewelina Pietrzak
Informacja o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Zaakceptowano ostatnią zmianę10/04/2013 07:48:42 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Budy Słodkowskie, gmina Turek"Zaakceptowano ostatnią zmianę09/04/2013 15:01:17 Łukasz Mielcarski
Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Budy Słodkowskie, gmina Turek"Dodano nową informację09/04/2013 15:01:04 Łukasz Mielcarski
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis w 2012 roku – zwrot podatku akcyzowego.Zaakceptowano ostatnią zmianę09/04/2013 12:04:57 Ewelina Pietrzak
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis w 2012 roku – zwrot podatku akcyzowego.Dodano nową informację09/04/2013 12:04:51 Ewelina Pietrzak
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUREKZaakceptowano ostatnią zmianę09/04/2013 10:01:43 Ewelina Pietrzak
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUREKZmieniono informację09/04/2013 10:01:37 Ewelina Pietrzak
Zapytanie ofertowe - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę08/04/2013 09:55:24 Ewelina Pietrzak