Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519  
DokumentZmianaDataAutor
Zapytanie ofertowe - dotyczy "Wykonania centralnego ogrzewania w OSP Kowale Księże"Zaakceptowano ostatnią zmianę01/02/2013 14:18:32 Ewelina Pietrzak
Zapytanie ofertowe - dotyczy "Wykonania centralnego ogrzewania w OSP Kowale Księże"Dodano nową informację01/02/2013 14:18:02 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie o przetargu - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach programu DOBRY START - zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek Zaakceptowano ostatnią zmianę01/02/2013 08:24:47 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie o przetargu - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach programu DOBRY START - zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek Zmieniono informację01/02/2013 08:24:39 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie o przetargu - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach programu DOBRY START - zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek Zaakceptowano ostatnią zmianę31/01/2013 15:11:07 Gabriela Kolenda
Ogłoszenie o przetargu - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach programu DOBRY START - zajęcia pozalekcyjne w klasach I-III w szkołach w Gminie Turek Dodano nową informację31/01/2013 15:10:55 Gabriela Kolenda
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański i Pęcherzew oraz dla części obrębu Kowale Księże Zaakceptowano ostatnią zmianę30/01/2013 15:01:09 Gabriela Kolenda
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Turek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów Szadów Pański i Pęcherzew oraz dla części obrębu Kowale Księże Dodano nową informację30/01/2013 15:00:59 Gabriela Kolenda
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dotyczy "DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO - GMINA TUREK" Zaakceptowano ostatnią zmianę28/01/2013 13:54:54 Ewelina Pietrzak
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dotyczy "DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZAMAWIAJĄCEGO - GMINA TUREK" Dodano nową informację28/01/2013 13:54:47 Ewelina Pietrzak
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymiZaakceptowano ostatnią zmianę24/01/2013 08:17:01 Ewelina Pietrzak
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymiDodano nową informację24/01/2013 08:16:55 Ewelina Pietrzak
XXX Sesja Rady Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę23/01/2013 12:36:37 Ewelina Pietrzak
XXXI Sesja Rady Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę23/01/2013 12:36:30 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXIX/167/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę23/01/2013 10:16:22 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXIX/167/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy TurekZmieniono informację23/01/2013 10:16:16 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Turek z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Turek za 2002 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w PoznaniuZaakceptowano ostatnią zmianę23/01/2013 10:08:22 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Turek z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Turek za 2002 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w PoznaniuZmieniono informację23/01/2013 10:08:18 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr 53/02 Zarządu Gminy w Turku z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za 2001 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w PoznaniuZaakceptowano ostatnią zmianę23/01/2013 10:05:25 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr 53/02 Zarządu Gminy w Turku z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za 2001 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w PoznaniuZmieniono informację23/01/2013 10:05:19 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr 53/02 Zarządu Gminy w Turku z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za 2001 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w PoznaniuDodano nową informację23/01/2013 09:21:42 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Turek z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Turek za 2002 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w PoznaniuDodano nową informację23/01/2013 09:16:46 Ewelina Pietrzak
Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbestZaakceptowano ostatnią zmianę22/01/2013 09:09:13 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVII/158/12 Rady Gminy Turek z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Dodano nową informację17/01/2013 11:50:49 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVIII/163/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.Dodano nową informację17/01/2013 11:47:14 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVIII/162/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022Zmieniono informację17/01/2013 11:42:18 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXVIII/162/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022Dodano nową informację17/01/2013 11:41:10 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXIX/172/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę17/01/2013 11:36:42 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXIX/171/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę17/01/2013 11:36:35 Ewelina Pietrzak
Uchwała Nr XXIX/170/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Turek Zaakceptowano ostatnią zmianę17/01/2013 11:36:29 Ewelina Pietrzak