Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437  
DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowejDodano nową informację05/10/2009 15:07:46 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Turek z dnia 10 września 2009 r.w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowejDodano nową informację05/10/2009 14:47:59 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/180/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r.Zaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:14:04 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/179/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r.Zaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:54 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/177/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji radyZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:44 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/176/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości SłodkówZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:38 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/175/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkowymi częściami gruntu położonych w miejscowościach: Słodków, Kaczki Średnie, GrabieniecZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:33 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/174/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w KoninieZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:26 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/173/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"Zaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:20 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/172/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie GminyZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:14 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/171/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w KoninieZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:13:07 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/170/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Szadów PańskiZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:12:59 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/169/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości CisewZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:12:52 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/168/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości ŻukiZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:12:45 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/167/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów KsiężyZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:12:39 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/166/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina TurekZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:12:32 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gmina Turek z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.Zaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:12:07 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Turek oraz jednostki organizacyjne Gminy TurZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:12:01 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Turek z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok.Zaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 15:11:55 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gmina Turek z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.Zmieniono informację02/10/2009 15:11:36 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/165/09 Rady Gminy Turek z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obZaakceptowano ostatnią zmianę02/10/2009 10:03:03 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rokDodano nową informację02/10/2009 10:02:29 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/180/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r.Dodano nową informację02/10/2009 09:56:14 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/179/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r.Dodano nową informację02/10/2009 09:50:45 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/177/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji radyDodano nową informację01/10/2009 14:08:30 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/176/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości SłodkówZmieniono informację01/10/2009 14:06:03 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/176/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości SłodkówDodano nową informację01/10/2009 14:04:59 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/175/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z ułamkowymi częściami gruntu położonych w miejscowościach: Słodków, Kaczki Średnie, GrabieniecDodano nową informację01/10/2009 14:01:49 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/173/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"Zmieniono informację01/10/2009 13:58:10 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/174/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w KoninieDodano nową informację01/10/2009 13:57:37 Ewelina Pietrzak