Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437  
DokumentZmianaDataAutor
UCHWAŁA NR XXVIII/173/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Związek Gmin Powiatu Tureckiego"Dodano nową informację01/10/2009 13:54:12 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/171/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w KoninieZmieniono informację01/10/2009 13:46:30 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/172/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie GminyDodano nową informację01/10/2009 13:46:15 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/171/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w KoninieDodano nową informację01/10/2009 13:41:05 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/170/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/152/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Szadów PańskiDodano nową informację01/10/2009 13:35:36 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/169/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przetargowe nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości CisewDodano nową informację01/10/2009 13:22:18 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/168/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości ŻukiDodano nową informację01/10/2009 13:18:40 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/167/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Szadów KsiężyDodano nową informację01/10/2009 13:15:08 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/166/09 RADY GMINY TUREK z dnia 28 września 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina TurekDodano nową informację01/10/2009 12:51:23 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/165/09 Rady Gminy Turek z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obZmieniono informację01/10/2009 12:36:52 Ewelina Pietrzak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - dotyczy „Budowy drogi gminnej w miejscowości Obrębizna o długości 0,520 km”Zaakceptowano ostatnią zmianę01/10/2009 11:46:37 Ewelina Pietrzak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - dotyczy „Budowy drogi gminnej w miejscowości Obrębizna o długości 0,520 km”Zmieniono informację01/10/2009 11:46:28 Ewelina Pietrzak
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - dotyczy „Budowy drogi gminnej w miejscowości Obrębizna o długości 0,520 km”Dodano nową informację01/10/2009 11:26:07 Ewelina Pietrzak
UCHWAŁA NR XXVIII/165/09 Rady Gminy Turek z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obDodano nową informację01/10/2009 10:56:02 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę29/09/2009 14:36:49 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy TurekZmieniono informację29/09/2009 14:36:41 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy TurekZaakceptowano ostatnią zmianę29/09/2009 14:25:15 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy TurekDodano nową informację29/09/2009 14:25:09 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Żuki, gm. TurekZaakceptowano ostatnią zmianę22/09/2009 13:49:58 Ewelina Pietrzak
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Żuki, gm. TurekDodano nową informację22/09/2009 13:49:45 Ewelina Pietrzak
XXVIII Sesja Rady GminyZaakceptowano ostatnią zmianę21/09/2009 11:00:47 Ewelina Pietrzak
XXVIII Sesja Rady GminyDodano nową informację21/09/2009 11:00:41 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek - dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Produkcji mas bitumicznych oraz betonów towarowych” na działkach o nr ewidencyjnych 37/4, 38/1, 41/1, 42/1 – obręb Szadów Księży, gmina Turek. Zaakceptowano ostatnią zmianę18/09/2009 15:08:41 Ewelina Pietrzak
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek - dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Produkcji mas bitumicznych oraz betonów towarowych” na działkach o nr ewidencyjnych 37/4, 38/1, 41/1, 42/1 – obręb Szadów Księży, gmina Turek. Dodano nową informację18/09/2009 15:08:34 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Turek oraz jednostki organizacyjne Gminy TurDodano nową informację18/09/2009 10:50:13 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gmina Turek z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.Dodano nową informację18/09/2009 10:38:29 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Turek z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok.Zmieniono informację18/09/2009 10:16:49 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rokZaakceptowano ostatnią zmianę18/09/2009 09:52:08 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rokZmieniono informację18/09/2009 09:52:00 Ewelina Pietrzak
Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok Zaakceptowano ostatnią zmianę18/09/2009 09:47:43 Ewelina Pietrzak