Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505  
DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Turek w sezonie 2011/2012Zaakceptowano ostatnią zmianę30/09/2011 13:25:20 Tomasz Józefowicz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Turek w sezonie 2011/2012Dodano nową informację30/09/2011 13:24:56 Tomasz Józefowicz
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy: Przetargu na " Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Obrzębin" Zaakceptowano ostatnią zmianę29/09/2011 15:03:59 Karol Skiba
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Dotyczy: Przetargu na " Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Obrzębin" Dodano nową informację29/09/2011 15:02:54 Karol Skiba
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA" Zaakceptowano ostatnią zmianę27/09/2011 15:46:55 Karol Skiba
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA" Zmieniono informację27/09/2011 15:46:48 Karol Skiba
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA" Zmieniono informację27/09/2011 15:45:26 Karol Skiba
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA" Zaakceptowano ostatnią zmianę27/09/2011 15:42:39 Karol Skiba
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pn.: "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SŁODKOWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA" Dodano nową informację27/09/2011 15:42:30 Karol Skiba
Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok Zaakceptowano ostatnią zmianę22/09/2011 14:46:36 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok Dodano nową informację22/09/2011 14:46:17 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do programu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:54:55 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do programu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Dodano nową informację20/09/2011 15:54:45 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, DZaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:53:15 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, DDodano nową informację20/09/2011 15:53:03 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Turkowicach Zaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:51:08 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Turkowicach Dodano nową informację20/09/2011 15:50:59 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Zaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:49:15 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Dodano nową informację20/09/2011 15:49:06 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”Zaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:47:25 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”Dodano nową informację20/09/2011 15:47:18 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/65/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Turek projektu pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w szkołach podstawowych w Gminie TZaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:44:13 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/65/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Turek projektu pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w szkołach podstawowych w Gminie TDodano nową informację20/09/2011 15:44:04 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/64/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego Zaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:41:15 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/64/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego Dodano nową informację20/09/2011 15:41:07 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/63/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rokZaakceptowano ostatnią zmianę20/09/2011 15:35:09 Gabriela Kolenda
Uchwała Nr X/63/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rokDodano nową informację20/09/2011 15:35:01 Gabriela Kolenda
Zapytanie ofertowe - opracowanie map sytuacyjno - wysokościowychZaakceptowano ostatnią zmianę19/09/2011 15:39:26 Gabriela Kolenda
Zapytanie ofertowe - opracowanie map sytuacyjno - wysokościowychDodano nową informację19/09/2011 15:39:13 Gabriela Kolenda
LOSOWANIE CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4Zaakceptowano ostatnią zmianę16/09/2011 15:37:19 Tomasz Józefowicz