Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437  
DokumentZmianaDataAutor
Zastępca Wójta (ZW)Zaakceptowano ostatnią zmianę09/05/2007 08:25:08 Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta (ZW)Zmieniono informację09/05/2007 08:25:00 Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta (ZW)Zaakceptowano ostatnią zmianę09/05/2007 08:23:02 Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta (ZW)Zmieniono informację09/05/2007 08:22:54 Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta (ZW)Zaakceptowano ostatnią zmianę09/05/2007 08:21:56 Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta (ZW)Zmieniono informację09/05/2007 08:21:44 Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta (ZW)Zaakceptowano ostatnią zmianę09/05/2007 08:18:58 Tomasz Józefowicz
Zastępca Wójta (ZW)Zmieniono informację09/05/2007 08:18:51 Tomasz Józefowicz
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 08 marca 2007r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Turek Zaakceptowano ostatnią zmianę09/05/2007 08:14:30 Tomasz Józefowicz
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 08 marca 2007r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Turek Zmieniono informację09/05/2007 08:14:17 Tomasz Józefowicz
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 08 marca 2007r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Turek Zaakceptowano ostatnią zmianę09/05/2007 08:12:55 Tomasz Józefowicz
ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 WÓJTA GMINY TUREK z dnia 08 marca 2007r. w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Turek prowadzenia określonych spraw Gminy Turek w Jego imieniu Zastępcy Wójta Gminy Turek Zmieniono informację09/05/2007 08:12:42 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/53/07 Rady Gminy Turek z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Turek Zaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 14:08:48 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/53/07 Rady Gminy Turek z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Turek Dodano nową informację08/05/2007 14:07:51 Tomasz Józefowicz
UCHWAŁA NR V/52/07 RADY GMINY TUREK z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2007 rok Zaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 14:05:59 Tomasz Józefowicz
UCHWAŁA NR V/52/07 RADY GMINY TUREK z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2007 rok Zmieniono informację08/05/2007 14:05:47 Tomasz Józefowicz
UCHWAŁA NR V/52/07 RADY GMINY TUREK z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2007 rok Dodano nową informację08/05/2007 14:05:18 Tomasz Józefowicz
UCHWAŁA NR V/51/07 RADY GMINY TUREK z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołachZaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 14:01:31 Tomasz Józefowicz
UCHWAŁA NR V/51/07 RADY GMINY TUREK z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołachDodano nową informację08/05/2007 14:01:08 Tomasz Józefowicz
U c h w a ł a Nr V/50/07 Rady Gminy T u r e k z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2007 Zaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 13:58:56 Tomasz Józefowicz
U c h w a ł a Nr V/50/07 Rady Gminy T u r e k z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2007 Dodano nową informację08/05/2007 13:58:23 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/49/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Żuki Zaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 13:37:36 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/49/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Żuki Dodano nową informację08/05/2007 13:37:21 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/47/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wietchinin Zaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 13:35:07 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/47/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wietchinin Dodano nową informację08/05/2007 13:34:47 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/48/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Warenka Zaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 13:32:22 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/48/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Warenka Dodano nową informację08/05/2007 13:32:11 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/46/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Turkowice Zaakceptowano ostatnią zmianę08/05/2007 13:28:58 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/46/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Turkowice Zmieniono informację08/05/2007 13:28:40 Tomasz Józefowicz
Uchwała Nr V/46/07 Rady Gminy w Turku z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Turkowice Dodano nową informację08/05/2007 13:25:43 Tomasz Józefowicz