Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2009

2009

Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
Zarządzenie Nr 58/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2009 r.
                                                                    
                   
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia  2008 r.  w sprawie  budżetu  na 2009 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 49/09 Wójta Gminy Turek z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 52/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 57/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 7.987.602,50 zł. zastępuje się kwotą 7.978.222,50 zł.
         
2. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę           17.300,00 zł.  pl. po zm.             127.300,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4410                          1.200,00 zł.                                 23.200,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4110                             200,00 zł.                                   1.800,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4300                          3.600,00 zł.                                   5.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                          1.100,00 zł.                               289.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                          3.100,00 zł.                                 57.722,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                               50,00 zł.                                   5.750,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                             320,00 zł.                               189.944,33 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4220                          2.400,00 zł.                                 87.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260                             600,00 zł.                                 11.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                             300,00 zł.                                   3.550,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4170                          1.000,00 zł.                                   5.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                                 7,00 zł.                                 13.342,92 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                               15,00 zł.                                 14.859,00 zł.
 
b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210  o kwotę           1.200,00 zł.  pl. po zm.                43.800,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4120                            200,00 zł.                                       200,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4100                         1.600,00 zł.                                  43.400,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4170                         2.000,00 zł.                                                0 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                       17.300,00 zł.                                  30.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                         2.030,00 zł.                             3.051.509,15 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                            350,00 zł.                                  90.808,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                         3.400,00 zł.                                  19.940,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                              70,00 zł.                                174.530,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                            670,00 zł.                                  54.881,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                              30,00 zł.                                    7.966,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                            320,00 zł.                                  34.052,78 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                         1.000,00 zł.                                    7.534,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                         1.000,00 zł.                                  72.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                              22,00 zł.                                    8.560,08 zł.
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                 Wójt Gminy Turek
                                                                                  /-/ Jan Owczarek
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 58/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2009 r.

       Po przeanalizowaniu bieżących potrzeb w Urzędzie Gminy i jednostkach budżetowych, przeniesiono planowane wydatki pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału.
Rozdysponowano rezerwę ogólną na bieżące wydatki w kwocie 17.300,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 w kwocie 17.300,00 zł. – plany zagospodarowania przestrzennego.
 
                                                                                 Wójt Gminy Turek
                                                                                  /-/ Jan Owczarek
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Rezler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (13/01/2010 14:35:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (13/01/2010 14:35:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (13/01/2010 14:35:11)
Lista wiadomości