Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2013

2013

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2013 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2013 roku
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.