Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » 2018

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Turek z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2018 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do 30 września 2018 roku
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Uchwała Nr SO-0951/10/D/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2018 rok
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 5 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2018.
Uchwała Nr SO-0951/28/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Turek na 2018 rok
Uchwała Nr SO-0952/35/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2018 rok
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2018 rok