Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY GMINY TUREK z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030.
UCHWAŁA NR IV/15/15 RADY GMINY TUREK z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030
Uchwała nr SO/0957/26/8/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek
Zarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030