Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XXXVII/225/17 RADY GMINY TUREK z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXXV/220/17 RADY GMINY TUREK z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXXIV/206/17 RADY GMINY TUREK z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXX/183/17 RADY GMINY TUREK z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
UCHWAŁA NR XXVIII/173/16 RADY GMINY TUREK z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.
Uchwała Nr SO-0957/17/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek.
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.