Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 10 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 58/2016
Wójta Gminy Turek
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz.446), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Turek na lata 2017-2027 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Turek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§4. Zarządzenie obowiazuje od dnia podpisania.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Beata Pieśkiewicz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (02/01/2017 11:17:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (02/01/2017 11:19:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (02/01/2017 11:19:47)
Lista wiadomości