Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR XLI/265/17 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027.
Uchwała Nr SO-0957/35/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Turek z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2032