Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Budżet Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027

Lista wiadomości
UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
Uchwała Nr SO-0957/4/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek.
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.