Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku » Realizowane projekty

Lista wiadomości
Projekt
"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"