Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego tel. (63) 279 40 71
 
Realizowane zadania:
 
1. Kierowanie Referatem Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Lokalnego.

2. Opracowywanie programów rozwoju gospodarczo-społecznego, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych.

3. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk gospodarczych, społecznych z uwzględnieniem sytuacji bezrobocia, występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich.

4. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę  na zewnątrz.

5. Kreowanie rozwoju gminy i jej promocja na zewnątrz (w tym przygotowywanie materiałów promocyjnych).

6. Aktualizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Turek.

7. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.

8. Nadzorowanie i koordynowanie spraw dotyczących funkcjonowania Funduszu Sołeckiego.

9. Przygotowywanie wniosków o przyznanie wsparcia z funduszy zewnętrznych.

10. Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych.

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

12. Współpraca ze Związkami Międzygminnymi.

13. Współpracą ze Spółką z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w szczególności w zakresie związanym z objęciem udziałów w Spółce.

14. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

15. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

16. Nadzór nad wydawaniem opracowań o działalności gminy oraz współpraca ze środkami masowego przekazu w tym zakresie.

17. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych.

18. Planowanie i organizowanie uroczystości okolicznościowych i imprez promocyjnych.

19. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

20. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:52:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:52:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (23/09/2015 11:26:53)