Wyszukiwarka:

Sekretarz Gminy

Małgorzata Rezler - Sekretarz Gminy tel. (63) 279 40 80

Realizowane zadania:

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a  w szczególności:

1.1. opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
1.2. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,
1.3. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
1.4. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
1.5. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,
1.6. planowanie, koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
1.7. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
1.8. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
1.9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
1.10. przeglądanie i dekretowanie korespondencji,
1.11. wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

2. Nadzorowanie zadań:
2.1. organizacyjnych i kadrowych,
2.2. Centrum Informacji i Obsługi,
2.3. obsługi rady i jej organów,
2.4. ewidencji ludności i spraw obywatelskich,
2.5. informatyki.

3. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

4. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

5. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 12:01:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (03/10/2013 13:03:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (04/01/2016 09:43:45)