Wyszukiwarka:

Skarbnik Gminy

Beata Pieśkiewicz - Skarbnik Gminy tel. (63) 279 40 90

Do zadań  Skarbnika należy:

1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

2. Nadzorowanie spraw zakresu wieloosobowego Stanowiska do spraw finansowych.

3. Realizacja polityki rachunkowości (w tym plany kont, obieg dokumentów, kontrola).

4. Sporządzanie projektu budżetu gminy (w tym uchwały, zarządzenia, zmiany).

5. Analizowanie, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy.

6. Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym uchwały, zarządzenia, zmiany).

7. Sporządzanie planu finansowego Urzędu Gminy.

8. Sporządzanie bilansu skonsolidowanego.

9. Kontrola zaangażowania wydatków na podstawie zawartych umów.

10. Rozliczanie i kontrola wydatków na inwestycje.

11. Rozliczanie środków na zadania zlecone i dofinansowane.

12. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

13. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.

14. Sporządzanie sprawozdań urzędu i jednostek organizacyjnych (RB-50, Rb-27ZZ, Rb-ZN, zadania zlecone, RB-N, Rb-Z, PDP, Oś-4g i inne z GFOŚr).

15. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych urzędu i jednostek organizacyjnych z planami finansowymi oraz kompletności i rzetelności dokumentów.

16. Ewidencjonowanie i umarzanie środków trwałych.

17. Nadzór nad ewidencją mienia gminnego.

18. Realizacja umów dotyczących obsługi rachunków bieżących i lokat bankowych.

19. Prowadzenie księgowości i sporządzanie bilansu Biblioteki publicznej.
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 11:59:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 11:40:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (23/09/2015 11:25:54)