Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

stanowisko do spraw budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych

Stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych tel. (63) 279 40 73

Realizowane zadania:
 
1. Przygotowywanie i prowadzenie remontów i inwestycji budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych, obiektów kubaturowych i drogowych.

2. Prowadzenie i przygotowywanie spraw związanych z inwestycjami oświetleniowymi.

3. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii.

4. Budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami składowisk odpadów komunalnych i obiektów odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów.

5. Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.

9. Współpraca ze stanowiskami w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Udzielanie stanowiskom pracy porad w zakresie:

1.1. obowiązków zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówienia,
1.2. organizacji i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Udział w powoływanych przez Wójta komisjach przetargowych.

12. Ewidencjonowanie zabytków gminy.

13. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

14. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 12:34:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:08:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:08:18)