Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa

stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa tel. (63) 279 40 82

Realizowane zadania:

1. Ewidencjonowanie przedsiębiorców.

2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

4. Prowadzenie spraw dotyczących targów i targowisk.

5. Dokumentowanie losowych strat rolników w produkcji zwierzęcej i roślinnej.

6. Współdziałanie z jednostkami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa w gminie.

7. Nadzór nad zwalczaniem chorób i szkodników roślin.

8. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

9. Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

10. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz sprawy związane z powodzią.

11. Prowadzenie spraw dotyczących nasiennictwa.

12. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości.

13. Prowadzenie spraw dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, obsługa Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14. Organizowanie dożynek gminnych.

15. Likwidacja szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne.

16. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

17. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 12:38:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:09:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:09:06)