Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej

stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej tel. (63) 279 40 72

Realizowane zadania:

1. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.

2. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

3. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej.

5. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wypisów.

6. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny.

8. Opiniowanie wstępnych projektów podziałów.

9. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10. Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

11. Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

12. Analizowanie zgodności decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej z ustalonymi warunkami zabudowy.

13. Prowadzenie spraw związanych z opłatami planistycznymi i roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego terenu.

14. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze prowadzenia prac geologicznych.

15. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

16. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 12:25:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 13:00:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 13:00:14)