Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw księgowości budżetowej

stanowisko do spraw księgowości budżetowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej tel.(63) 279 40 91
 
Realizowane zadania:
 
1. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy (SP Cisew, SP Turkowice, SP Żuki, Gimnazjum w Słodkowie).
 
2. Sporządzanie zestawień zamian w funduszu.
 
3. Sporządzanie rachunku zysku i strat.
 
4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 
5. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych.
 
6. Sporządzanie miesięcznych obrotów i sald.
 
7. Opisywanie i dekretacja dokumentów księgowych.
 
8. Rozliczanie inwentaryzacji.
 
9. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 
10. Prowadzenie ewidencji środków zaangażowanych, wydatków strukturalnych i planu finansowego
wydatków pozabudżetowych.
 
11. Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 
12. Rozliczanie z Urzędem Skarbowym dochodów na rzecz gminy.
 
13. Księgowanie wpłat z tytułu czynszu za lokale, wieczystego użytkowania, dzierżawy i opłat eksploatacyjnych, zajęcia pasa drogowego, wzrostu wartości nieruchomości zbytych.
 
14. Rozliczanie i prowadzenie rejestru i zakupu i sprzedaży podatku VAT.
 
15. Sprawdzanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym.
 
16. Sprawdzanie raportów kasowych.
 
17. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 11:48:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:09:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:09:43)