Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw księgowości jednostki budżetowej

stanowisko do spraw księgowości jednostki budżetowej

Stanowisko do spraw księgowości jednostki budżetowej tel. (63) 279 40 91

Realizowane zadania:

1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

2. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy (SP Chlebów, SP Kaczki Średnie, ZSP Słodków).

3. Sporządzanie zestawień zamian w funduszu.

4. Sporządzanie rachunku zysku i strat.

5. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych.

7. Sporządzanie miesięcznych obrotów i sald.

8. Opisywanie i dekretacja dokumentów księgowych.

9. Rozliczanie inwentaryzacji.

10. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.

11. Prowadzenie ewidencji środków zaangażowanych, wydatków strukturalnych, rozrachunków z inkasentami, należności warunków i planu finansowego wydatków pozabudżetowych.

12. Uzgadnianie sum depozytowych.

13. Uzgadnianie nakładów środków trwałych w budowie.

14. Zakładanie lokat bankowych od sum depozytowych.

15. Zastępstwo Głównego księgowego Gminy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 11:36:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:11:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:10:57)