Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw obrony cywilnej, wojskowych i przeciwpożarowych

stanowisko do spraw obrony cywilnej, wojskowych i przeciwpożarowych

Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych i przeciwpożarowych tel. (63) 279 40 64

Realizowane zadania:

1. Przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.

2. Współdziałanie z organami wojskowymi.

3. Administrowanie rezerwą osobową w tym rejestracji, poboru i ewidencji.

4. Tworzenia formacji obrony cywilnej.

5. Aktualizowanie bazy ARKUS.

6. Określanie zadań dla szefów obrony cywilnej w zakładach pracy i instytucjach.

7. Udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

8. Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności i świadczeń na rzecz obrony.

9. Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem dokumentów powołania żołnierzom rezerwy (w tym sporządzanie planu akcji kurierskiej).

10. Opracowywanie i aktualizacja planów:

1.1. operacyjnego,
1.2. obrony cywilnej gminy,
1.3. reagowania kryzysowego,
1.4. ewakuacji,
1.5. szkolenia obronnego.

11. Ochrony przed różnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.

12. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

13. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

14. Prowadzenie kancelarii tajnej.

15. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania.

16. Udział w stałych dyżurach.

17. Prowadzenie spraw w zakresie zbiórek publicznych i zgromadzeń.

18. Prowadzenie spraw w zakresie postępowań cywilnych i karnych, w tym:

1.6. Udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
1.7. Przyjmowanie obwieszczeń.

19. Udzielanie informacji KRUS w sprawach ubezpieczeń rolników.

20. Koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.

21. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

22. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 13:14:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:09:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (15/07/2013 13:09:34)