Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw obsługi centrum informacji urzędu gminy

stanowisko do spraw obsługi centrum informacji urzędu gminy

Stanowisko ds. obsługi centrum informacji urzędu gminy tel. (63) 279 40 60
 
Realizowane zadania:
 
1. Udzielanie interesantom informacji w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Urząd.
 
2. Wydawanie druków wniosków właściwych dla spraw realizowanych przez Urząd.
 
3. Dokonywanie weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów składanych przez Klienta.
 
4. Przyjmowanie ofert przetargowych i konkursowych, wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów.
 
5. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu, obsługa poczty elektronicznej, faksu i centrali telefonicznej.
 
6. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 
7. Ewidencja pieczęci urzędowych oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 
8. Przechowywanie kluczy zapasowych do pomieszczeń urzędu, ewidencja i przydział kluczy.
 
9. Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i przeciwkradzieżową budynku Urzędu.
 
10. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd.
 
11. Prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego.
 
12. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne.
 
13. Wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i pilnowanie terminów dotyczących czasu ekspozycji ogłoszeń.
 
14. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych.
 
15. Prowadzenie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych.
 
16. Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
 
17. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
18. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:14:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:14:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:14:47)