Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw obsługi rady i jej organów

stanowisko do spraw obsługi rady i jej organów

Stanowisko ds. obsługi rady i jej organów tel. (63) 279 40 81

Realizowane zadania:

1. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy i jej komisji.

2. Przekazywanie  korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.

3. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.

4. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji,  posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta.

5. Protokołowanie sesji, posiedzeń komisji, zebrań i spotkań.

6. Prowadzenie rejestru i przechowywanie uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady Gminy i jej komisji.

7. Naliczanie diet, rozliczanie podróży służbowych radnym.

8. Przygotowywanie informacji o działaniach Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

9. Przekazywanie uchwał Rady Gminy organom nadzoru.

10. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych od radnych.

11. Organizowanie szkoleń radnych.

12. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacja i obsługa zebrań wiejskich.

13. Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów, referendum, ławników i sołtysów.

14.  Realizacja obowiązków nałożonych na Gminę w zakresie dostępu do informacji publicznej:

1.1. wykonywanie funkcji „Administratora Biuletynu Informacji Publicznej”,
1.2. zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy,
1.3. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

15. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.

16. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza.

17. Realizacja zadań związanych z przyznaniem stypendiów dla uczniów gimnazjum.

18. Zamieszczanie uchwał w Edytorze Aktów Prawnych.

19. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.

20. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zadań realizowanych na stanowisku pracy.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 13:10:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 14:09:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 14:09:36)