Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw oświaty, kultury i zdrowia

stanowisko do spraw oświaty, kultury i zdrowia

Stanowisko ds. oświaty, kultury i zdrowia tel. (63) 279 40 84

Realizowane zadania:

1. Do zadań Stanowiska do Spraw Oświaty, Kultury i Zdrowia należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, sprawy zdrowia, kultury i kultury fizycznej a w szczególności spraw dotyczących:

1.1. zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

1.2. kształtowania sieci przedszkoli,  szkół podstawowych i gimnazjów,

1.3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

1.4. zapewniania sześciolatkom rocznego przygotowania przedszkolnego,

1.5. zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

1.6. powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,

1.7. oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

1.8. zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli

1.9. tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej ,

1.10. zwalczania chorób zakaźnych,

1.11. prowadzenia spraw związanych z bibliotekami  m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów ,

1.12. realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku ,

1.13. koordynowania działań Gminnego Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Grzelak (21/04/2004 13:17:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:06:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (21/02/2012 10:06:40)