Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw płac, rozrachunków i finansów

stanowisko do spraw płac, rozrachunków i finansów

Stanowisko ds. płac, rozrachunków i finansów tel. (63) 279 40 94
 
Realizowane zadania:
 
1. Zapewnianie obsługi płacowej urzędu i jednostek organizacyjnych gminy (SP Cisew, ZSP Słodków, SP Kaczki Średnie).
 
2. Sporządzanie list płac.
 
3. Sporządzanie listy płac radnych, sołtysów, wynagrodzeń za inkaso i innych.
 
4. Kontrola realizacji funduszu płac.
 
5. Realizacja przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS, podatków, potraceń itp.
 
6. Ewidencjonowanie danych kadrowych.
 
7. Sporządzanie zestawień naliczonych składek ZUS, podatków i potrąceń.
 
8. Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.
 
9. Wydawanie zaświadczeń dla osób ubezpieczonych (RMUA).
 
10. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowniczym.
 
11. Rozliczanie dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
 
12. Rozliczanie podatku dochodowego pracowników.
 
13. Przygotowywanie dokumentacji płacowej niezbędnej do naliczenia renty, emerytury, kapitału początkowego.
 
14. Składanie deklaracji o zatrudnieniu, kształceniu i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (PFRON).
 
15. Prowadzenie spraw grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
 
16. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

17. Przygotowywanie wniosków o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych.
 
18. Sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń dla GUS.
 
19. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 
20. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:08:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:09:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:09:02)