Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Stanowiska w UG » stanowisko do spraw wymiaru podatku

stanowisko do spraw wymiaru podatku

Stanowisko ds. wymiaru podatku tel. (63) 279 40 93
 
Realizowane zadania:
 
1. Wymiar podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

2. Sprawdzanie zeznań i informacji podatkowych.

3. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.

4. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów.

5. Nanoszenie zmian w kartach ewidencyjnych.

6. Rozpatrywanie wniosków w sprawach o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty podatków pobieranych przez gminę, ulg w podatku rolnym.

7. Przygotowywanie aktów administracyjnych dot. podatków i opłat.

8. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów, decyzji zmieniających wymiar podatków w trakcie roku podatkowego.

9. Kontrolowanie powszechności opodatkowania.

10. Wyliczanie skutków udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków, umorzeń i odroczeń.

11. Wydawanie zaświadczeń dotyczących figurowania w ewidencji podatkowej oraz dochodów z gospodarstwa rolnego.

12. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat.

13. Sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielanej pomocy dla przedsiębiorców w zakresie podatków lokalnych.

14. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

15. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz sprawozdawczości z wykonania budżetu.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:37:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:39:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/02/2012 12:37:47)