Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Turek z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2009 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2644
 
Zarządzenie Nr 7/2010
Wójta Gminy Turek
z dnia 18 marca 2010 roku
 
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2009 rok Radzie Gminy Turek i Regio


]]> Thu, 25 Mar 2010 09:22:49 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-72010-wojta-gminy-turek-z-dnia-18-marca-2010-roku-w-sprawie-przekazania-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-gminy-turek-za-2009-rok-radzie-gminy-turek-i-regionalnej-izbie-obrachunkowej-w-poznaniu-rn.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2643
 
Zarządzenie Nr 58/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2009 r.
                                                                    
                   
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia  2008 r.  w sprawie  budżetu  na 2009 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy

]]> Wed, 13 Jan 2010 14:35:11 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-5809-wojta-gminy-turek-z-dnia-30-grudnia-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html <![CDATA[ Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za III kwartał 2009 roku ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2641 Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
]]> Fri, 08 Jan 2010 13:53:17 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-turek-za-iii-kwartal-2009-roku-rn.html <![CDATA[ Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za II kwartał 2009 roku ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2640 Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
]]> Fri, 08 Jan 2010 13:51:35 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-turek-za-ii-kwartal-2009-roku.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2642
 
Zarządzenie Nr 57/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 21 grudnia 2009 r.
                                                                      
                 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
 
       Na podstawie  art. 188 ust. 1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie  budżetu  na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia  23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXIV/160/
]]> Fri, 08 Jan 2010 12:27:48 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-5709-wojta-gminy-turek-z-dnia-21-grudnia-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html <![CDATA[ Uchwała Nr XXXI/200/09 Rady Gminy Turek z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2639
 
Uchwała Nr XXXI/200/09
Rady Gminy Turek
z dnia 14 grudnia 2009 r.
                                 
                                 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
 
       Na podstawie art. 18 ust.2  pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok., zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/160/]]>
Fri, 08 Jan 2010 12:08:45 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/uchwala-nr-xxxi20009-rady-gminy-turek-z-dnia-14-grudnia-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2638
 
Zarządzenie Nr 52/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 grudnia 2009 r.

                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu  na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1                  
    

W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.
- Uchwałą Nr XXIV/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z d]]>
Fri, 08 Jan 2010 11:51:44 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-5209-wojta-gminy-turek-z-dnia-2-grudnia-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2636
 
Uchwała Nr XXIX/183/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 października 2009 r.
 
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy  uchwala, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23.02.2009 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXIV/160/]]>
Wed, 18 Nov 2009 15:05:22 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/uchwala-nr-xxix18309-rady-gminy-turek-z-dnia-28-pazdziernika-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Turek z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2637
 
Zarządzenie Nr 49/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 5 listopada 2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r.


]]>
Wed, 18 Nov 2009 10:19:47 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-4909-wojta-gminy-turek-z-dnia-5-listopada-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Turek z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2631
 
Zarządzenie Nr 46/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 14 października 2009 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu  na 2009 rok, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale  Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójt

]]>
Wed, 18 Nov 2009 09:21:56 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-4609-wojta-gminy-turek-z-dnia-14-pazdziernika-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2635 Uchwała Nr  XXVIII/178/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 września 2009  r.
 
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Gminy Turek  uchwala, co następuje:
 
§ 1

W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r.  roku w sprawie  budżetu na 2009 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/
]]>
Fri, 09 Oct 2009 13:44:39 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/uchwala-nr-xxviii17809-rady-gminy-turek-z-dnia-28-wrzesnia-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Turek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2625
 
Zarządzenie Nr 36/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 4 września 2009 r.
 
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXIII/147/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale Nr XXIII/147/08  Rady Gminy Turek z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/
]]>
Fri, 18 Sep 2009 09:46:52 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-3609-wojta-gminy-turek-z-dnia-4-wrzesnia-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rokrn.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XXVII/163/09 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2634
 
Uchwała Nr XXVII/163/09
Rady Gminy Turek
z dnia 29 czerwca 2009 r.
                                     
              
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Uchwałą Nr XXIV/160/]]>
Wed, 08 Jul 2009 08:56:54 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/uchwala-nr-xxvii16309-rady-gminy-turek-z-dnia-29-czerwca-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Turek z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2633
 
Zarządzenie Nr 21/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 2 czerwca 2009 r.
                              &nb


]]>
Tue, 16 Jun 2009 13:57:32 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009/zarzadzenie-nr-2109-wojta-gminy-turek-z-dnia-2-czerwca-2009-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2009-rok.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XXVI/160/09 Rady Gminy Turek z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2009.html&pid=2632 Uchwała Nr XXVI/160/09
Rady Gminy Turek
z dnia 28 maja 2009 r.

                                                                             
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
§ 1                  

W uchwale Nr XXIII/147/08 Rady Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  budżetu na 2009 rok, zmienionej:
- Uchwałą Nr XXIV/155/09 Rady Gminy Turek z dnia 23.02.2009 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy Turek z dnia 25.03.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Turek z dnia 21.04.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1  ust. 1 do uchwały budżetowej, dochody budżetu gminy kwotę 16.847.372,00 zł. zastępuje się kwotą  17.436.120,45  zł  z tego:
- dochody bieżące kwotę 16.665.372,00 zł. zastępuje się kwotą 17.134.120,45 zł.
- dochody majątkowe kwotę 182.000,00 zł. zastępuje się kwotą  302.000,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 do uchwały budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.456.466,00 zł. zastępuje się  kwotą  2.572.430,00 zł.
 
3. W § 1 ust. 3 pkt 2 do uchwały budżetowej, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin  kwotę  182.293,00 zł zastępuje się kwotą 194.559,00 zł.
 
4. W § 2 ust. 1 do uchwały budżetowej, wydatki budżetu gminy kwotę 16.402.936,00 zł. zastępuje się  kwotą 18.752.763,04 zł. 
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 14.319.216,00 zł zastępuje się kwotą 14.831.344,04 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” do uchwały budżetowej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę  8.218.000,63 zł. zastępuje się kwotą 8.223.450,63 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 3 do uchwały budżetowej, wydatki związane z realizacją zadań z  zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.456.466,00 zł. zastępuje się  kwotą 2.572.430,00 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt. 2 do uchwały budżetowej, wydatki majątkowe kwotę 2.083.720,00 zł. zastępuje się kwotą  3.921.419,00 zł.
   
9. W § 3 ust. 1 pkt.1 do uchwały budżetowej, wydatki  na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych  kwotę 54.000,00 zł  zastępuje się kwotą 151.119,59 zł.
 
10. § 4 ust. 1 do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu  w kwocie 1.316.642,59 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych".
 
11. W § 6 pkt. 2 do uchwały budżetowej, wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 600.000,00 zł. zastępuje się kwotą 653.300,00 zł.
 
12. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  dochody budżetu o kwotę  588.748,45 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:   
      
a) w planie dochodów wprowadza się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010    kwota    115.964,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6260    kwota    120.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970    kwota        5.778,45 zł.
 
b)w planie dochodów zwiększa się:
dz. 756 rozdz. 75615 § 0310  o kwotę    200.000,00 zł. pl. po zm.  2.523.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75615 § 0340                      5.000,00 zł.                        46.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0310                    40.000,00 zł.                       440.000,00zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0330                      1.500,00 zł.                          4.300,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0340                    30.000,00 zł.                      158.000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75616 § 0500                    50.000,00 zł.                      250.000,00 zł.    
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030                      2.900,00 zł.                        45.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                      9.366,00 zł.                        43.766,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 0830                    24.000,00 zł.                        80.000,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę             98,00 zł. pl. po zm.   2.999.559,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920                   15.662,00 zł.                    5.014.935,00 zł.
        
13. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę  2.349.827,04 zł  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza  się:
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050  kwotę     30.500,00 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300                  2.273,56 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430              113.690,44 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 6060              215.660,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6220                37.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 6060                  9.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050              116.000,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4110                     550,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4170                  4.900,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270   o kwotę    202.400,00 zł. pl. po zm.                 302.400,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                 1.407.039,00 zł.                              2.832.759,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300                      26.400,00 zł.                                   41.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                      41.630,00 zł.                                 140.013,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                        4.000,00 zł.                                   38.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                           300,00 zł.                                     3.350,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                           150,00 zł                                      8.650,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                      22.500,00 zł.                                   50.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                        2.500,00 zł.                                     3.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4170                        2.000,00 zł.                                     4.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                        1.000,00 zł.                                     4.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4210                           700,00 zł.                                     5.600,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210                      10.000,00 zł.                                   12.000,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                      87.119,59 zł.                                 133.869,59 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                        2.900,00 zł.                                 170.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                        9.366,00 zł.                                   56.366,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4210                      11.200,00 zł.                                   11.700,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                        7.150,00 zł.                                   82.150,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4430                           200,00 zł.                                        500,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90004 § 4210                           500,00 zł.                                     1.000,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210   o kwotę         9.000,00 zł.   pl. po zm.                 36.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                            880,00 zł.                                    7.330,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                         2.421,55 zł.                                  47.898,45 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                            600,00 zł.                                    3.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                            300,00 zł.                                    6.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                            100,00 zł.                                    4.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                         1.500,00 zł.                                    2.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4280                         1.000,00 zł.                                    1.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4010                         2.000,00 zł.                                  97.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                         1.000,00 zł.                                  10.800,00 zł.

14. Załącznik Nr 3 "I Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej  zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r."  do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
15. Załącznik Nr 4 "Wydatki majątkowe" do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
16. Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok" do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej  uchwały.
 
17. Załącznik  Nr 6 "Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009 rok " do uchwały budżetowej, otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały
 
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki: