Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Turek z dnia 28 marca 2014 r. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7231 Mon, 07 Apr 2014 12:26:41 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzdzenie-nr-92014-wjta-gminy-turek-z-dnia-28-marca-2014-r.1.html <![CDATA[ Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za IV kwartał 2013 roku ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7198
Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego:]]>
Thu, 13 Mar 2014 10:43:49 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/informacja-o-wykonaniu-budetu-gminy-turek-za-iv-kwarta-2013-roku.html
<![CDATA[ Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za III kwartał 2013 roku ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7179 Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialn
]]>
Thu, 13 Feb 2014 10:11:25 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/informacja-o-wykonaniu-budetu-gminy-turek-za-iii-kwarta-2013-roku.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7170  

Zarządzenie Nr 68/2013
Wójta Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259
]]>
Fri, 07 Feb 2014 11:46:16 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzdzenie-nr-682013-wjta-gminy-turek-z-dnia-30-grudnia-2013-roku-w-sprawie-zmian-w-budecie-gminy-turek-na-2013-rok1.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7168  

Zarządzenie Nr 63/2013
Wójta Gminy Turek
z dnia 11 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok

 

    &
]]>
Fri, 07 Feb 2014 10:58:18 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzdzenie-nr-632013-wjta-gminy-turek-z-dnia-11-grudnia-2013-roku-w-sprawie-zmian-w-budecie-gminy-turek-na-2013-rok1.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7166  

Zarządzenie Nr 60/2013

Wójta Gminy Turek

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885

]]>
Fri, 07 Feb 2014 10:36:12 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzdzenie-nr-602013-wjta-gminy-turek-z-dnia-22-listopada-2013-r.-w-sprawie-zmian-w-budecie-gminy-turek-na-2013-rok1.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XLI/229/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7078
 
 Uchwała Nr XLI/229/2013
Rady Gminy Turek
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 r.


]]> Tue, 05 Nov 2013 12:07:49 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/uchwala-nr-xli22913-rady-gminy-turek-z-dnia-29-pazdziernika-2013-r.-w-sprawie-zmiany-budzetu-na-rok-20131.html <![CDATA[ Uchwała Nr XL/223/2013 Rady Gminy Turek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 r. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=7077 800x600

 

Uchwała Nr XL/223/2013

Rady Gminy Turek

z dnia 21 października 2013 r. 

w  sprawie zmiany budżetu na rok 2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214-215, 222, 235-237, 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
]]>
Tue, 05 Nov 2013 12:06:16 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/uchwala-nr-xl2232013-rady-gminy-turek-z-dnia-21-pazdziernika-2013-r.-w-sprawie-zmiany-budzetu-na-rok-2013-r.1.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 48/13 Wójta Gminy Turek z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=4741 Zarządzenie Nr 48/13
Wójta Gminy Turek
z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok

 

       Na

]]>
Fri, 25 Oct 2013 10:45:15 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzadzenie-nr-4813-wojta-gminy-turek-z-dnia-24-wrzesnia-2013-roku-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2013-rok1.html
<![CDATA[ Uchwała Nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 r. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2683  
Uchwała Nr XXXVIII/216/13
Rady Gminy Turek
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 r.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214-215, 222, 235-237, 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) Rada Gminy uchwala co następuje:


]]> Tue, 03 Sep 2013 12:41:03 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/uchwala-nr-xxxviii21613-rady-gminy-turek-z-dnia-29-sierpnia-2013-r.-w-sprawie-zmiany-budzetu-na-rok-2013-r..html <![CDATA[ Zarządzenie nr 34/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2682  
Do pobrania:
 
]]> Thu, 01 Aug 2013 11:39:19 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzadzenie-nr-342013-wojta-gminy-turek-z-dnia-28-czerwca-2013-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2013-rok.html <![CDATA[ Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za II kwartał 2013 roku ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2680
Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
]]> Tue, 03 Sep 2013 12:43:06 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-turek-za-ii-kwartal-2013-roku.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 29 sierpnia 2013 roku ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2681 Tue, 03 Sep 2013 11:07:33 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzadzenie-nr-442013-wojta-gminy-turek-z-dnia-29-sierpnia-2013-roku.html <![CDATA[ Uchwała Nr XXXVI/203/13 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 r. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2695  
Uchwała Nr XXXVI/203/13
Rady Gminy Turek
z dnia 11 czerwca  2013 r.

w  sprawie zmiany budżetu na rok 2013
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214-215, 222, 235-237, 242  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm),  Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXX/178/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2013 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gm]]> Mon, 01 Jul 2013 13:23:11 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/uchwala-nr-xxxvi20313-rady-gminy-turek-z-dnia-11-czerwca-2013-r.-w-sprawie-zmiany-budzetu-na-rok-2013-r..html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2693 Zarządzenie Nr 31/2013
Wójta  Gminy Turek
z dnia 17 czerwca 2013 roku 
                                                                                       
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok
 
 
        Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek  Nr  XXX/178/13  z dnia 29 stycznia 2013  r.  w sprawie  budżetu  na rok 2013  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale  Nr XXX/178/13  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2013  roku w sprawie  budżetu  na rok 2013, zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2013 rok,
- Uchwałą Nr XXXIII/191/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok,
- Zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2012 rok,
- Uchwałą Nr XXXV/203/


]]>
Tue, 02 Jul 2013 08:30:53 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzadzenie-nr-312013-wojta-gminy-turek-z-dnia-17-czerwca-2013-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2013-rokrn.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 27/13 Wójta Gminy Turek z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2692 Zarządzenie Nr 27/2013
Wójta Gminy Turek
z dnia 10 maja 2013 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok
 
 
       Na podstawie  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek  Nr  XXX/178/13  z dnia 29 stycznia 2013  r.  w sprawie  budżetu  na rok 2013  zarządzam , co następuje :
 
§ 1. W Uchwale  Nr XXX/178/13 Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2013  roku w sprawie  budżetu ]]>
Fri, 21 Jun 2013 12:13:53 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzadzenie-nr-2713-wojta-gminy-turek-z-dnia-10-maja-2013-roku-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2013-rok.html
<![CDATA[ Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Turek za I kwartał 2013 roku ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2694 Wójt Gminy Turek w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego: ]]> Thu, 16 May 2013 10:39:29 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-turek-za-i-kwartal-2013-roku.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2691  
Zarządzenie Nr 22/2013
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok
 
 
       Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego zastępca, na podstawie   art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XXX/178/13 z dnia 29 stycznia 2013  r. w sprawie  budżetu  na rok 2013 zarządzam, co następuje:

 
§ 1.
W Uchwale  Nr XXX/178/13 Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2013  roku w sprawie  budżetu  na rok 2013,]]>
Mon, 13 May 2013 14:00:38 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzadzenie-nr-222013-wojta-gminy-turek-z-dnia-29-kwietnia-2013-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2013-rok.html
<![CDATA[ Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Turek z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2013 rok ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2686  
Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta  Gminy Turek
z dnia 5 marca 2013 roku 
                            


]]>
Tue, 02 Apr 2013 15:09:05 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/zarzadzenie-nr-142013-wojta-gminy-turek-z-dnia-5-marca-2013-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-turek-na-2013-rok.html
<![CDATA[ Uchwała nr XXXIII/191/13 Rady Gminy Turek z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013.html&pid=2690  
Uchwała Nr XXXIII/191/13
Rady Gminy Turek
z dnia 22 marca  2013 r.
 
w  sprawie zmiany budżetu na rok 2013 r.
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 214-215, 222, 235-237, 242  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm),  Rada Gminy uchwala co następuje:


]]>
Tue, 26 Mar 2013 10:37:16 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/budzet-gminy/2013/uchwala-nr-xxxiii19113-rady-gminy-turek-z-dnia-22-marca-2013-r.-w-sprawie-zmiany-budzetu-na-rok-2013.html
1