Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Informacja o wynikach przetargu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9856 Tue, 13 Nov 2018 15:32:50 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/informacja-o-wynikach-przetargu.html <![CDATA[ Ogłoszenie Wójta Gminy Turek o przetargu ustnym nieograniczonym ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9820 Tue, 09 Oct 2018 15:34:31 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/ogoszenie-wjta-gminy-turek-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym.html <![CDATA[ Komunikat dotyczący uprawy konopii przemysłowej ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9817
Do pobrania:
]]> Mon, 08 Oct 2018 14:01:11 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/komunikat-dotyczcy-uprawy-konopii-przemysowej.html <![CDATA[ Informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9737

Do pobrania:]]> Thu, 30 Aug 2018 13:59:09 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/informacja-o-zamiarze-dokonania-podziau-nieruchomoci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym.html <![CDATA[ Wykaz o przeznaczeniu działek do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9678
Do pobrania:

]]> Tue, 21 Aug 2018 09:32:58 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/wykaz-o-przeznaczeniu-dziaek-do-zbycia-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego.html <![CDATA[ Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9614 Fri, 20 Jul 2018 14:37:15 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/informacja-dyrektora-regionalnego-zarzdu-gospodarki-wodnej-wd-polskich-w-poznaniu.html <![CDATA[ Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9605 Thu, 19 Jul 2018 10:04:29 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/ogoszenie-o-zamiarze-rozpoczcia-budowy-drogi-i-moliwoci-zgaszania-zainteresowania-udostpnieniem-kanau-technologicznego1.html <![CDATA[ Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9604 Thu, 19 Jul 2018 10:01:19 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/ogoszenie-o-zamiarze-rozpoczcia-budowy-drogi-i-moliwoci-zgaszania-zainteresowania-udostpnieniem-kanau-technologicznego.html <![CDATA[ Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turek ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9589
Do pobrania:


]]> Mon, 16 Jul 2018 10:41:10 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/taryfy-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wod-i-zbiorowego-odprowadzania-ciekw-na-terenie-gminy-turek.html <![CDATA[ Komunikat Starosty Tureckiego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9583 Komunikat Starosty Tureckiego dotyczący wydobywania kopalin ze złóż - do pobrania pdf ]]> Tue, 10 Jul 2018 14:16:43 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/komunikat-starosty-tureckiego.html <![CDATA[ Ocena jakości wody ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9579 Ocena jakości wody - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Słodków - do pobrania  ]]> Wed, 04 Jul 2018 13:42:40 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/ocena-jakoci-wody.html <![CDATA[ Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9575 Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Tureckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Obrzębin - Słodków Kolonia, obejmującej budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej - do pobrania ]]> Tue, 03 Jul 2018 12:27:26 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/zawiadomienie-o-wydaniu-decyzji-wojewody-wielkopolskiego.html <![CDATA[ Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9540 Obwieszczenie - do pobrania ]]> Fri, 11 May 2018 11:34:44 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/obwieszczenie-wojewody-wielkopolskiego-o-zakoczeniu-postpowania-dowodowego.html <![CDATA[ Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 7 czerwca 2018 r. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9532 Thu, 07 Jun 2018 15:30:56 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/zarzdzenie-nr-292018-wjta-gminy-turek-z-dnia-7-czerwca-2018-r..html <![CDATA[ Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków lub opłat ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9520 Wykaz - do pobrania ]]> Wed, 30 May 2018 14:46:51 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/wykaz-osb-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajcych-osobowoci-prawnej-ktrym-udzielono-pomocy-publicznej-w-zakresie-podatkw-lub-opat.html <![CDATA[ Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9519 Gmina Turek                                                                          &

]]>
Wed, 30 May 2018 14:36:59 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/wykaz-osb-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajcych-osobowoci-prawnej-ktrym-udzielono-pomocy-publicznej-w-formie-dofinansowania-kosztw-ksztacenia-modocianego-pracownika.html
<![CDATA[ Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9392

Zgodnie z §8 pkt 2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczan

]]>
Thu, 12 Apr 2018 10:34:13 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/dotacje-celowe-na-biece-utrzymanie-wd-i-urzdze-wodnych-oraz-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-inwestycji.html
<![CDATA[ Informacja Starosty Tureckiego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9390 Wed, 11 Apr 2018 14:22:18 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/informacja-starosty-tureckiego.html <![CDATA[ Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9388 Tue, 10 Apr 2018 13:52:18 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/komunikat-zarzdu-wojewdztwa-wielkopolskiego.html <![CDATA[ KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 6 kwietnia 2018 r. ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty.html&pid=9386 Mon, 09 Apr 2018 08:29:29 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/komunikaty/komunikat-komisarza-wyborczego-w-koninie-i-z-dnia-6-kwietnia-2018-r..html 1