Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Informacja o wynikach naboru ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=9480 Mon, 14 May 2018 09:33:21 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-wynikach-naboru.html <![CDATA[ Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=9457 Tue, 08 May 2018 09:02:15 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/lista-kandydatw-speniajcych-wymagania-formalne_08.05.2018.html <![CDATA[ Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=9423 Thu, 19 Apr 2018 11:07:04 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-naboru-na-wolne-stanowisko-urzdnicze.html <![CDATA[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=8670 Do pobrania:


]]>
Wed, 17 May 2017 08:51:25 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowisko-ds.-windykacji-opat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
<![CDATA[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=8669 Do pobrania:]]>
Wed, 17 May 2017 08:45:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowisko-ds.-pozyskiwania-funduszy-zewntrznych-i-inwestycji.html
<![CDATA[ Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=8632 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2017
Wójta Gminy Turek z dnia 25.04.2017 r.


Wójt Gminy Turek

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


1. Nazwa i adres jednostki:


]]>
Tue, 25 Apr 2017 12:01:27 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-windykacji-opat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
<![CDATA[ Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=8631 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017
Wójta Gminy Turek z dnia 25.04.2017 r.Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i inwestycji1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62


]]> Tue, 25 Apr 2017 11:39:25 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-pozyskiwania-funduszy-zewntrznych-i-inwestycji.html <![CDATA[ Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=8589 Do pobrania:


]]>
Tue, 21 Mar 2017 12:34:52 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-nierozstrzygniciu-konkursu-na-wolne-stanowisko-urzdnicze.html
<![CDATA[ Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=8566 Tue, 07 Mar 2017 13:43:12 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/lista-kandydatw-speniajcych-wymagania-formalne1.html <![CDATA[ Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=8551 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2017
Wójta Gminy Turek z dnia 20.02.2017 r.


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury technicznej

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd G


]]> Mon, 20 Feb 2017 15:18:31 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-infrastruktury-technicznej3.html <![CDATA[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7723 Do pobrania:]]>
Wed, 20 May 2015 09:05:41 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-infrastruktury-technicznej.html
<![CDATA[ Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7694 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2015
Wójta Gminy Turek z dnia 28-04-2015 r.

 


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury technicznej


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek


2. Stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej


3. Wymagania niezbędne:]]>
Tue, 28 Apr 2015 13:44:34 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-infrastruktury-technicznej1.html
<![CDATA[ Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7693 Do pobrania:


]]>
Tue, 28 Apr 2015 13:23:37 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-nierozstrzygniciu-konkursu-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-infrastruktury-technicznej.html
<![CDATA[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Turek ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7690 Do pobrania:]]>
Fri, 17 Apr 2015 07:42:54 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-sekretarza-gminy-w-urzdzie-gminy-turek.html
<![CDATA[ Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7684 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2015
Wójta Gminy Turek z dnia 07-04-2015 r.Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury technicznej


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700

]]> Fri, 10 Apr 2015 15:12:38 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-infrastruktury-technicznej.html <![CDATA[ Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Turek ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7663                                                                                                                    Załącznik nr 2
                                                                                                                   do Zarządzenia nr 21/2015

                                                                                                                   Wójta Gminy Turek z dnia 01-04-2015 r.

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 Sekretarza Gminy Turek

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek  ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze kierownicze: Sekretarz Gminy

3. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,    

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                         

d)  nieposzlakowana opinia,

e)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugie stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

g) co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.), w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. 

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy na podobnym lub takim samym stanowisku, o jakie ubiega się kandydat

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d) kreatywność i samodzielność w działaniu,

e) odpowiedzialność,

f)  dyspozycyjność,

g) odporność na stres,

h) wysoka kultura osobista,

i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

   - ustawy o samorządzie gminnym,

   - ustawy o pracownikach samorządowych,

   - ustawy o finansach publicznych,

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

5.1Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a  w szczególności:

a)    opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,

b)    opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,

c)  nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

d)    przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

e)    nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

f)      planowanie, koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

g)    koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

h)    nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

i)       przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

j)      przeglądanie i dekretowanie korespondencji,

k)     wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

5.2 Nadzorowanie zadań:

a)    organizacyjnych i kadrowych,

b)    Centrum Informacji i Obsługi,

c)     obsługi rady i jej organów,

d)    ewidencji ludności i spraw obywatelskich,

e)    gospodarki przestrzennej,

f)      oświetlenia ulicznego,

g)    informatyki.   

5.3 Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznych.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy – pełen etat (40 godz. tygodniowo).

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8.  Wymagane dokumenty.

a)    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (CV),

b)    list motywacyjny,

c)     wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia  o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy) ,

f)      kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

i)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy”  osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 13 kwietnia  2015 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 14 kwietnia  2015 r.otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 15 kwietnia 2015 r. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi  do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

                                                                                                               Wójt Gminy Turek

                                                                                                              /-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie o karalności

]]>
Wed, 01 Apr 2015 09:02:40 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzdnicze-sekretarza-gminy-turek.html
<![CDATA[ Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7347  

Do pobrania:

]]>
Tue, 29 Jul 2014 10:05:50 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/informacja-o-wynikach-naboru-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-budownictwa-inwestycji-i-zamwie-publicznych.html
<![CDATA[ Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7344 lista kandydatów spełniających wymagania formalne ]]> Tue, 22 Jul 2014 10:46:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/lista-kandydatw-speniajcych-wymagania-formalne.html <![CDATA[ Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=7333 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2014

]]> Fri, 11 Jul 2014 11:19:20 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory/ogoszenie-naboru-na-wolne-stanowisko-urzdnicze-ds.-budownictwa-inwestycji-i-zamwie-publicznych.html <![CDATA[ INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Turek ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/konkursy-i-nabory.html&pid=4541