Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne.html&pid=4717

Turek 20 czerwca 2013 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

       Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwały Nr XXXVI/201/13 z dnia 11 czerwca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Dzierżązna.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienione

]]> Fri, 21 Jun 2013 11:42:14 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-turekrn.html <![CDATA[ Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne.html&pid=4714  
OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek
 

       Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwał:

- uchwały Nr XXVIII/159/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Dzierżązna oraz

- uchwały Nr XXVIII/160/12 z dnia 27 grud


]]> Wed, 03 Apr 2013 12:59:48 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmian-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-turekrn.html <![CDATA[ Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany &#8222;Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek&#8221; ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne.html&pid=4716  
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek”
 

       Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Turek uchwały Nr XXVIII/161/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów pod zalesienie na obszarze Gminy Turek” obejmującej obszar działek o nr ewid. 106/

]]> Wed, 03 Apr 2013 12:57:58 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-wybranych-terenow-pod-zalesienie-na-obszarze-gminy-turek-rn.html <![CDATA[ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUREK ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne.html&pid=4712  

  1. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEń ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAń I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TUREK
  2.                                     

]]> Tue, 17 Jan 2012 07:41:09 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-turek-dla-terenow-w-obrebach-szadow-panski-pecherzew-turkowice-i-kowale-ksiezern.html 1