Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Kanal RSS

Kanal RSS

Kanal RSS http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/kanal-rss.html Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS pl BIP - Gmina Turek 2006 120 <![CDATA[ Informacja o unieważnieniu postępowania ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html&pid=8245

         Wójt Gminy
            TUREK

GKI-GO.ZP.271.2.2016

                                                                       Turek, dnia 17 czerwca 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  na terenie gminy Turek”.

Gmina Turek, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  na terenie gminy Turek.

Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

                                             

        Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć w tym roku na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli chodzi o możliwość sfinansowania zamówienia zarówno w bieżącym roku jak i w kolejnych latach to kwoty wynikające z Uchwały Nr XX/124/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 oraz Uchwały Nr XXII/139/16 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2016-2026 są niższe niż kwota oferty z najniższą ceną.

        W związku z tym, że oferta z najniższą ceną p


]]>
Fri, 17 Jun 2016 11:07:41 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek/informacja-o-uniewanieniu-postpowania.html
<![CDATA[ Odpowiedzi zamawiającego na zapytania do przetargu nieograniczonego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html&pid=8177 Thu, 21 Apr 2016 13:12:00 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek/odpowiedzi-zamawiajcego-na-zapytania-do-przetargu-nieograniczonego1.html <![CDATA[ Odpowiedź do SIWZ ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html&pid=8176             Wójt Gminy                                                                                                                                                                                        Turek, dnia 19 kwietnia 2016 r.
                Turek


]]>
Tue, 19 Apr 2016 14:53:43 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek/odpowied-do-siwz.html
<![CDATA[ Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html&pid=8173 Mon, 18 Apr 2016 11:19:48 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek/zmiana-ogoszenia-o-zamwieniu1.html <![CDATA[ Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html&pid=8169 Thu, 14 Apr 2016 15:56:12 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek/zmiana-ogoszenia-o-zamwieniu.html <![CDATA[ Odpowiedzi zamawiającego na zapytania do przetargu nieograniczonego ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html&pid=8168 Tue, 12 Apr 2016 15:10:32 +0200 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek/odpowiedzi-zamawiajcego-na-zapytania-do-przetargu-nieograniczonego.html <![CDATA[ Ogłoszenie o zamówieniu ]]> http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek.html&pid=8141 Wed, 23 Mar 2016 14:45:17 +0100 http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/przetargi/archiwum1/2016-rok1/odbir-i-zagospodarowanie-odpadw-komunalnych-z-nieruchomoci-zamieszkaych-na-terenie-gminy-turek/ogoszenie-o-zamwieniu1.html
1