Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWGO W 2013 ROKU

Zasady zwrotu podatku akcyzowego:

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. ( I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Turek ( parter – centrum informacji) wraz z fakturami lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego oraz nakaz podatkowy.

  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. ( II okres wypłaty) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Turek (centrum informacji i obsługi) wraz z fakturami lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. Należy przedłożyć do wglądu dokumenty jak wyżej.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. ustala się w następujący sposób:

81,70 x ilość ha użytków rolnych

 

Limit roczny paliwa przysługujący rolnikowi ustala się następująco:

86 x ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 30 kwietnia 2013 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2013 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2013 roku wynosi 0,95 zł

 

Do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Sobierajska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (05/08/2013 11:59:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (05/08/2013 12:00:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (05/08/2013 12:00:46)
Lista wiadomości