Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Sprawozdanie z konsultacji
 
Sprawozdanie
z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
„Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na 2014 rok"

 

       Konsultacje były przeprowadzone w formie bezpośredniego, otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) w dniu 20 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek.
      Informacja o terminie konsultacji oraz projekt „Programu współpracy" były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.turek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek.
      W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy zgodnie z załączoną do sprawozdania listą obecności.
      Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
      Do projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na 2014 rok" żadna organizacja pozarządowa nie wniosła uwag.
 
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (25/11/2013 11:47:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (25/11/2013 11:50:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (25/11/2013 11:50:14)
Lista wiadomości