Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek
 
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TUREK

z dnia 12 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 16 §1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 706) i art. 16 ust.2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Turek Nr XXXVI/216/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie podziału utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Turek podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych dla przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Turek przed upływem kadencji - zarządzonego na dzień 26 stycznia 2014 r.

 

Numer

obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji ds. Referendum

1

Sołectwa:

Chlebów, Kalinowa, Korytków, Pęcherzew i Warenka

 

Szkoła Podstawowa,

Chlebów 15, 62-700 Turek

 

 

2

Sołectwa:

Kaczki Średnie, Kowale Księże i Wietchinin

 

Szkoła Podstawowa,

Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek

 

3

 

Sołectwa:

Albertów, Budy Słodkowskie, Słodków i Słodków Kolonia

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Słodków 21, 62-700 Turek

(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

4

Sołectwa:

Dzierżązna, Grabieniec, Obrębizna, Obrzębin i Szadów Księży

 

Bursa Szkolna,

al. Józefa Piłsudskiego 5,

Turek 62-700 Turek

 

5

 

Sołectwo:

Żuki

 

 

Szkoła Podstawowa,

Żuki 92, 62-700 Turek

(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)

 

6

 

Sołectwo:

Turkowice

 

Szkoła Podstawowa,

ul. Jaśminowa 3 ,

Turkowice 62-700 Turek

 

7

 

Sołectwo:

Cisew

 

Szkoła Podstawowa,

Cisew 55, 62-700 Turek

(lokal dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale wyborcze w dniu 26 stycznia 2014 r. otwarte będą w godzinach 7:00- 21:00

Wyborcy niepełnosprawni (legitymujący się dokumentem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą głosować korespondencyjnie. Stosowny wniosek należy złożyć Wójtowi do dnia 5 stycznia 2014 r.

Karta do głosowania wydana zostanie wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.
 
 
 
Z up. Wójt Gminy Turek

/-/Łukasz Mielcarski

Zastępca Wójta


 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewelina Pietrzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (20/12/2013 12:41:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (20/12/2013 12:28:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (20/12/2013 12:42:35)
Lista wiadomości