Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Postanowienie Nr 4/13 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 31 grudnia 2013 r.

Postanowienie Nr 4/13

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Turku w referendum gminnym dotyczącym odwołania Rady Gminy Turek przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 26 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r., poz.706) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum Komisarz Wyborczy w Koninie postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminną Komisję do Spraw Referendum w Turku, w składzie określonym w załączniku nr 1.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Turek do zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Turku w terminie uzgodnionym z Komisarzem Wyborczym w Koninie.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Koninie

/-/ Karol Skocki

 

 


 

Załącznik

do postanowienia Nr 4/13

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Komisarza Wyborczego w Koninie

Gminna Komisja do Spraw Referendum w Turku

Skład komisji:

1.

Barbara Gruszczyńska, zam: Kaczki Średnie

2.

Roman Kłyż, zam: Kaczki Średnie

3.

Wiesława Świerczyńska, zam: Obrzębin

4.

Bożena Świtaj, zam: Żuki

5.

Anna Brzeziecka, zam: Cisew

6.

Monika Mruk-Binkowska, zam: Albertów

     

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Koninie

/-/ Karol Skocki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (07/01/2014 09:38:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (07/01/2014 09:39:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (07/01/2014 09:42:06)
Lista wiadomości