Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

MIESZKAŃCY GMINY TUREK


Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi. Przedmiotowa informacja podlega corocznej aktualizacji do dnia 31 stycznia danego roku.
Dlatego też, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 4. Druk formularza można pobrać u sołtysa, w siedzibie urzędu- Centrum Informacji i Obsługi lub ze strony internetowej Urzędu Gminy:

  • www.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA),
  • www.bip.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY),

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.
Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Osoby uprawnione, które złożą do Urzędu Gminy Turek wniosek, będą mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2014. O terminie składania wniosków (na odpowiednich formularzach) poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.

 

Do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Furmańska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (16/01/2014 14:38:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (16/01/2014 14:38:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (16/01/2014 14:39:35)
Lista wiadomości