Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"

INFORMACJA

       W związku z uchwałą Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje się iż dnia 26 września 2014 r. o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, sala nr 29 zostaną przeprowadzone konsultacje w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy.

       Przedmiotem spotkania będą konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) na 2015 rok".

       Zapraszamy na spotkanie wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Turek.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol MikołajczykDo pobrania:

 

 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (18/09/2014 10:28:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (18/09/2014 10:28:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (18/09/2014 10:31:23)
Lista wiadomości