Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 12 listopada 2014 r.
Turek, dnia 12 listopada 2014r.

GKI-GP.6733.8.2014

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TUREK
o zakończeniu postepowania w sprawie wydania końcowej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Turek

 

z a w i a d a m i a

 

iż w dniu 12 listopada 2014r. wydano końcową decyzją Nr 8/2014 znak: GKI-GP.6733.8.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid.: 20/3, 78/2, 26/1, 29/1 obręb Obrębizna, Gmina Turek.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek w pokoju nr 32.

Z up. Wójta
/-/ Łukasz Mielcarski
Zastępca Wójta

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Gabrysiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (12/11/2014 14:26:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (12/11/2014 14:26:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (12/11/2014 14:26:58)
Lista wiadomości