Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest


MIESZKAŃCY GMINY TUREK

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi. Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. u sołtysa lub  w Urzędzie Gminy, pokój nr 4.

Druk formularza można pobrać u sołtysa, w siedzibie urzędu- Centrum Informacji i Obsługi lub ze strony internetowej Urzędu Gminy:


Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.


Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.


Osoby uprawnione, które złożą do Urzędu Gminy Turek wniosek, będą mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2015. O terminie składania wniosków (na odpowiednich formularzach) poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.

 

   Wójt Gminy Turek
  /-/ Karol Mikołajczyk

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Furmańska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (26/01/2015 14:53:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (26/01/2015 14:53:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (26/01/2015 14:54:30)
Lista wiadomości