Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnym na 2015 rok

        Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Turek, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek na 2015 rok.


Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

1. na piśmie w Urzędzie Gminy Turek, pokój nr 4, w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30;

2. pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek;

3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gmina.turek.pl ;

4. faxem na numer 63 279 40 66.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 7, wydają opinie o projekcie w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 27 lutego 2015 r.


Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Kaźmierczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (06/02/2015 13:18:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (06/02/2015 13:18:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (06/02/2015 13:29:00)
Lista wiadomości