Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Turek w sprawie przyjęcia Programu "Karty Dużej Rodziny Gminy Turek"

W związku z uchwałą Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje się iż dnia 04 maja 2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, sala nr 29 zostaną przeprowadzone konsultacje w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy.

Przedmiotem spotkania będą konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Turek w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek".

Zapraszamy na spotkanie wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Turek.


Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (29/04/2015 08:34:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (29/04/2015 08:34:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (29/04/2015 11:30:11)
Lista wiadomości