Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Zaproszenie na konsultacje „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

INFORMACJA

W związku z uchwałą Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuje się, że dnia 19 listopada 2015 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, sala nr 29 zostaną przeprowadzone konsultacje w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w.w. ustawy.

Przedmiotem spotkania będą konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Zapraszamy na spotkanie wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie Gminy Turek.

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Pliki do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Gabriela Kolenda
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Ewelina Pietrzak (12/11/2015 10:16:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ewelina Pietrzak (12/11/2015 10:16:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (12/11/2015 10:19:57)
Lista wiadomości