Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Przedkładanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Turek, dnia 20 stycznia 2016 r.

 

 

MIESZKAŃCY GMINY TUREK

 

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), wszyscy wykorzystujący substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska zobowiązani są do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi. Przedmiotowa informacja podlega bieżącej aktualizacji.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i złożenie go w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. u sołtysa lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 4. Druk formularza można pobrać u sołtysa, w siedzibie urzędu- Centrum Informacji i Obsługi lub ze strony internetowej Urzędu Gminy:

-      www.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA),

-      www.bip.gmina.turek.pl (KOMUNIKATY),


Osoby, które złożyły informację o wyrobach zawierających azbest w latach ubiegłych, składają kolejną informację w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia ww. wyrobów.

Jednocześnie przypominamy, że prace związane z usuwaniem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Osoby uprawnione, które złożą do Urzędu Gminy Turek wniosek, będą mogły ubiegać się o sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Powiatu Tureckiego w roku 2016. O terminie naboru wniosków (na odpowiednich formularzach) poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.

 

Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek


 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Serafińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Gabriela Kolenda (21/01/2016 10:24:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Gabriela Kolenda (21/01/2016 10:26:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Ewelina Pietrzak (29/01/2016 15:12:01)
Lista wiadomości